Judit Sorselemző-Mesterjós: Adatvédelem          (Á.SZ.F.)

Adatvédelem

Emeltdíjas Telefonszám:

Minden hétköznap Hívható vagyok Délután 13.00- tól 18.00- óráig a Hívás Dija netto: 400 Ft/perc. Nincs várakoztatás, Nincs Mellék kapcsolás, Nincs többlet felszámolás. Én veszem fel a telefont igy azonnal választ kapsz! 

Személyes Jóslás:

Jósdám Pécsen Található a Király utcában Átrium Üzleház Fsz. Minden Szerda és Szombat délelött vagyok Nyitva 06.30/07.00 tól 12.00 óráig. Időpont egyeztetés: 06 20 521 73 08 

Adatvédelmi Szabályzat

A Szolgáltatás a www.szammisztika-sorselemzes.hu weboldalon és a judit-sorselemzo-mesterjos.hu és a Facebook-on a Judit Sorselemző-Jósnő Oldalon közzétett emeltdíjas telefonszámon vehető igénybe. Az emeltdíjas szolgáltatás igénybe vevők vállalják annak költségei kifizetését. 

A Szolgáltatás Ára Brutto: 508Ft/perc. A hívó fél adatai titkosak, személyi jogainak védelme érdekében.

A Szolgáltató adatai:

Judit Sorselemző-Jósnő
Belovay Béla Attiláné (Benkő Judit)
Pécs, 7626. Király utca 76.
Adószám: 66937582-1-22

Nyilvántartásiszám:41194093


Számlaszám: Otp Bank Nyrt: 11773315-01200708

Számla neve: SÁROSI ALEXANDRA (Lányom)

A Szolgáltatás a 06 90 603 722-as emeltdíjas telefonszámon érhető el.

Hívható Minden hétköznap: 13.00-tól 18.00-óráig.

A Telefonszám kizárólag Magyarországon tartózkodó és Magyarországról hívható és érhető el!

Az Emeltdíjas telefonszám tárcsázása magával vonja a Szolgáltatás Díjának Automatikus levonását a Hívó fél szolgáltatójától- illetve az Egyenlegéből!

FIGYELEM

A weboldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Judit Sorselemző-Mesterjós(Belovay Béláné: Benkő Judit) írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok - az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ - alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Mobilszám: 06 20 521 73 08
Email: benkojudit66@gmail.com

7626. Pécs Király utca 76.

Változtatás Jogát Fenntartom!

Judit Sorselemző-Mesterjós.  1. Általános rendelkezések a webáruházzal kapcsolatban!

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2017. március 5-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek nem eltérhetnek a valóságostól, de bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.  

webáruházban található Termékek, szolgáltatások ára
A Honlapon-weboldalon megjelenített termékek, szolgáltatások vételára tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb közterheket. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz

Megrendelések
Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket és megjelöli a vásárolni kívánt mennyiséget vagy a regisztrációs űrlapon jelentkezik a Kapcsolatfelvételre. Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésével, illetve a megrendelőlap elküldésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

Az adatok megadását követően Megrendelő a "megrendelés/rendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Ha ez nem sikerül, emailben írhat a Szolgáltatónak, ahol segítséget kap.

Amennyiben az oldalakon vagy a megrendelőlapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A honlap használata során Ön a honlap BALL Oldalán  található "Kosár megtekintése" ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a "Kosár frissítése" gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a "Megrendelés" gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

"Megrendelés" gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).


A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a "Folytatás a következő lépéssel" gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a "Mégsem" gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A "Folytatás a következő lépéssel" gombra kattintás esetén Ön a "Rendelés áttekintése" oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a "Vissza" gombra kattint).  

Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Megrendelő megrendelését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő megrendelésének elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.


A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a "Megrendelés" gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a "Megrendelés" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A visszaigazoló e-mail esetenként a spam mappába kerül, ennek ellenőrzése a Megrendelő felelőssége. A spam mappába érkezett levelek esetén is teljesítettnek minősül a visszaigazolás.

Fizetés
Megrendelő választhat az adott Termék és/vagy szolgáltatáshoz, termékhez felajánlott fizetési módozatok közül, ami különböző esetekben különböző lehet: banki átutalás, bankkártyás fizetés, Postai Rózsaszín csekk, PayPal IBAN Kódra való Külföldről utalás vagy a helyszínen történő készpénzes fizetés.


A megrendelt termék fizetésének módja

  • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. vagy Keresztnévvel/
  • Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát:  készpénzben.
  • Bankkártyával történő fizetés a , érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges
  • PayPal
  • Postai Rózsaszín csekk feladással
  • Banki Automatikus kifizetés ha a Bankkártyája bárhol már Regisztrálva van

(Az Emeltdíjas telefonszám tárcsázása magával vonja a Szolgáltatás Díjának Automatikus levonását a Hívó fél szolgáltatójától- illetve az Egyenlegéből!)

ÁSZF, árak módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő közzététellel egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az előre megadott időpontban lépnek hatályba. Szolgáltató a módosított Általános Szerződéses Feltétele lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 

Termékek esetében MINDIG elsőbbségi levélként postázzuk. Külön kérésre AJÁNLOTT levélként PLUSZ költséggel. Mágiák és egyéb Szolgáltatások Megrendelése email váltáskor megbeszéltek alapján történik 

Technikai akadályok

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.


Panaszügyintézés
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Adatfeldolgozó:

Mobilszám: 06 20 521 73 08

Email: benkojudit66@gmail.com

Név: Belovay Béláné (Benkő Judit) 

Székhely: 7626. Pécs Király utca 76 

Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.


Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

  • Az ÁSZF elfogadása

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.  www.judit-sorselemzo-mesterjos.hu  Kezdőlap honlapon keresztül történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejövő szerződés részét képezi. 

Honlapon MINDEN oldalon található MEGRENDELÉS Űrlap a könnyebb Megrendeléshez melyet kitöltve szintén 48 órás idővallumban válaszolunk meg!

  • A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vevő tagállama szerinti nyelven kommunikálni vevővel. 

Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A Vállalkozónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.


Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.


Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki. Megtalálsz a Facebook-on ha rákattintasz a lenti Linkre